Vampulan kirkko

Vampulan kirkko sijaitsee Loimijoen rannalla Huittisissa, Satakunnassa. Loimijoen kulttuurimaisema on maakunnallisesti merkittävä maisema-alue ja Vampulan kirkonkylä on maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Vilppulan kirkko on tehty puusta, ja se on muodoltaan päätytornillinen ristikirkko. Sen on suunnitellut arkkitehti Helge Ranckenin, ja kirkkoon mahtuu 500-600 henkilöä.

Featured Image

Osoite: Sallilantie 74, 32610, Vampula

Talotyyppi: Kerrostalo

Rakennusvuosi: 1894

Aiempi lämmitysmuoto: Polttoöljyllä toimiva kiertoilmalämmitysjärjestelmä, sähköpatteri

Remontin tiedot

Toteutusvuosi: 2021-2024

Kokonaisenergian kulutus : n/a

Käytetyt energiaratkaisut:

-Maalämpö

Suunnitellut toimenpiteet: Tekniikan tuonnissa kirkkoon hyödynnettiin kirkon kylkeen 1960-luvulla rakennettua matalaa lämpökeskusta. Lämpöputket asennettiin alapohjaan, jossa oli hyvin tilaa asennuksille ja asentajille. Patterit sijoitettiin ikkunoiden alle. Penkkejä jouduttiin lyhentämään pattereiden kohdalta, koska penkit ulottuivat ulkoseinään saakka. Uudet patterit ovat matalalämpöradiaattoreita, jotka soveltuvat paremmin maalämpöjärjestelmän alhaisemmalle lämpötilatasolle verrattuna edelliseen öljylämmitysratkaisuun. Kaivoille löydettiin sopivat paikat hautausmaan käyttämättömistä osista, mistä johtuen kaivuutöitä jouduttiin tekemään melko pienellä alueella. Lämpökaivot piti kuitenkin porata ensin arvioitua syvemmäksi ja paikkaa jouduttiin hieman siirtämään.

Kokemuksia:

Suunnitteluvaiheessa konsultoitiin Kirkkohallitusta ja Museovirastoa, josta käytiin katsomassa kohdetta. Museoviraston edustajan kanssa käytiin suunnitelmat läpi paikan päällä ja katsottiin sopivat paikat kaivoille ja läpivedoille. Alkuperäinen hankkeen toteutusaika oli 2021–2022. Hankinta kuitenkin viivästyi ja alkuperäinen kustannusarvio nelinkertaistui hintojen nousun ja lisätöiden (mm. asbestipurun) vuoksi. Seurakunnassa suunnitteluprosessi koettiin melko vaikeaksi ja asiantuntija-apu oli tarpeen. Urakkatarjouspyyntöjen tekeminen on haastavaa ja lisätöiden määrää on vaikea ennakoida. Myös seurakunnan päätöksenteon hitaus koettiin ongelmalliseksi. Toteutus sujui urakoitsijan puolelta hyvin ja kirkko oli suljettuna vain lyhyitä aikoja. Työmaa pidettiin siistinä, joten kirkko ja hautausmaa pystyttiin pitämään käytössä. Hyvä yhteydenpito seurakunnan kanssa ja ennakoiva viestintä ovat tärkeitä asioita näin herkässä kohteessa.