Aurinkolämpö

Aurinkolämpö

Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva lämmönlähde. Keskeisenä haasteena Suomessa on talven lämmityskausi, jolloin aurinkolämmön määrä on minimaalinen. Yleisimmin aurinkoenergialla lämmitetäänkin käyttövettä.

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sekä passiivisesti että aktiivisesti. Passiivisesti auringosta saatavaa valoa ja lämpöä hyödynnetään suoraan ilman erillisiä laitteita. Aktiivisessa hyödyntämisessä auringonsäteily muunnetaan aurinkokeräimillä lämpöenergiaksi tai aurinkopaneeleilla sähköenergiaksi.

Tärkeä osa aurinkolämmön hyödyntämistä on lämmön varastointi. Passiivisessa hyödyntämisessä lämpö varastoidaan rakenteisiin, kun taas aktiivisesti tuotettu lämpö varastoidaan yleensä käyttövesivaraajaan, ja suuremmissa järjestelmissä hybridijärjestelmien isompaan vesivaraajaan.

Aurinkokeräimen tehtävänä on muuttaa auringon säteily lämmöksi. Keräimestä lämpöenergia siirretään lämmönsiirtoaineen avulla eteenpäin. Järjestelmät koostuvat yleensä lämmön keruulaitteistosta, lämpövarastosta ja lämmön siirtoputkistosta.

Lämpö siirtyy usein lämmönsiirtonesteen välityksellä. Esimerkiksi aurinkolämpöpuhaltimissa ilma toimii lämmönsiirtimenä. Lämpövarasto on lähes aina tarpeen aurinkolämpöjärjestelmissä, sillä auringonsäteilyn määrä vaihtelee paljon eikä lämmönkulutus useinkaan osu samoihin aikoihin kuin aurinko paistaa.

Esimerkit yllä osoittavat myös, kuinka aurinkolämpöä ja aurinkosähköä voidaan hyödyntää yhdessä, mikä tarjoaa monipuolisen ja kestävän energiaratkaisun.