Taloyhtiöiden energiaremontit

Tältä sivustolta löytyy tietoa taloyhtiöiden energiaremonttien tueksi. Energiaremontti tarkoittaa remonttia, jonka aikana rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan ja/tai rakennuksessa otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa. Energiatehokkuutta voidaan parantaa kulutusta vähentämällä ja energiantuotannolla. Tältä sivustolta löytyy perustietoa hankinnasta ja vastikevaikutuksista sekä erilaisista energiaratkaisuista. Sivustolta löytyy myös tietoa toteutuneista hankkeista.

Usein energiaremontti on yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä, jotka voivat olla pieniä tai suuria. Toisin kuin monesti ajatellaan, useimpiin kohteisiin voi lisätä aurinkopaneelit ja myös vuokratonteilla voi usein toteuttaa maalämmön. Myös taloyhtiön osakas voi ehdottaa hallitukselle tai yhtiökokoukselle energiakartoituksen teettämistä tai toimittaa heille tietoja ja materiaaleja energiatehokkuuden parantamisesta.

Toimien suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti, jotta niistä saatavat hyödyt myöskin konkretisoituvat.

Mikä energiaremontti?

Kerrostalossa energiaremontti voi tarkoittaa esimerkiksi maalämmön käyttöönottoa tai lämmöntalteenottojärjestelmän asentamista. Tällaisten remonttien tekemisessä ei yleensä tarvitse odottaa isoa peruskorjausta, vaan remontti on usein hyödyllinen sellaisenaan, ja remontointityön aikana asunnossa voi asua normaalisti. Joidenkin remonttien toteuttamisessa on yleensä taloudellisesti kannattavampaa odottaa seuraavaa suurta remonttia. Ikkuna- ja julkisivuremonttien suunnittelun yhteydessä kannattaa tutkia mahdollisuudet esimerkiksi ikkunoiden ja julkisivujen lämmöneristämiseen.

Energiatehokkuutta voidaan korjaushankkeissa parantaa muun muassa seuraavilla tavoilla:
· rakenteellinen energiatehokkuus, esimerkiksi ulkoseinien lisäeristäminen tai ikkunoiden vaihto
· järjestelmiin liittyvät parannukset, kuten automaation lisääminen tai uudistaminen,
· vesikalusteiden vaihtaminen vähän kuluttaviin malleihin,
· sähkölaitteiden vaihtaminen vähän kuluttaviin malleihin, esimerkiksi LED-valaistukseen
· uusiutuvan energian lisääminen tai siihen varautuminen.

Kun taloyhtiössä aletaan toteuttaa korjaushanketta, kannattaa keskustella asiantuntijan kanssa eri mahdollisuuksista ja siitä, miten energiatehokkuuden parantaminen voidaan ottaa kokonaisuudessa huomioon. Suuri korjaushanke on harvoin kannattava pelkästään energiansäästön vuoksi. Sen sijaan energiatehokkuutta edistävät ratkaisut on järkevä sisällyttää osaksi normaaleja rakennuksen elinkaareen kuuluvia korjauksia ja perusparannuksia.

Luvanvaraisten korjaushankkeiden yhteydessä tulee noudattaa ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-ja muutostöissä (4/13) ja 2017 annettua asetusta sen pykälien muutoksista. Asetuksessa on määritelty energiatehokkuuden parannusvaatimukset muun muassa ilmanvaihdolle. Mikäli taloyhtiö suunnittelee korjaushankkeita, kannattaa niiden toteutuksen vaatimuksista olla yhteydessä paikalliseen rakennusvalvontaan.

Miksi energiaremontti?

Kerrostalossa energiaremontin avulla voi olla mahdollista jopa puolittaa lämmityskulut. Tämä tarkoittaa hoitovastikkeen merkittävää pienenemistä ja ajan myötä kertyviä säästöjä, sillä lämmitys on suurin yksittäinen kuluerä taloyhtiöissä. Energiaremontti vaikuttaa myös positiivisesti asunnon arvoon. Energiaremonteista hyötyvät etenkin ennen vuotta 2000 valmistuneet talot, joissa olemassaoleva tekniikka on vanhempaa.

Osa energiaremonteista näkyy myös asumismukavuuden paranemisena. Kun ikkunoiden ja seinien lämmöneristystä ja ilmanvaihtoa parannetaan ja niiden säädöt optimoidaan, kotona ei tarvitse kärsiä kuumuudesta, kylmästä tai vetoisuudesta.

Ilmastovaikutukset

Energiaremontti on suurin ilmastoteko, jonka taloyhtiö voi tehdä. Vanhojen asuinrakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää, jotta Suomi saavuttaa tavoitteensa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Esim. Helsingissä rakennusten energiankäyttö on suurin hiilidioksidipäästöjen lähde; yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä tulee asuntojen ja muiden rakennusten energiankäytöstä, ja energiankäytön vähentäminen on keskeistä päästöjen ripeälle vähentämiselle.