Lämmön talteenotto

IVLP
Kuva: Jussi Rekiaro

Lämmön talteenotto hyödyntää rakennuksesta poistettavassa ilmassa olevaa lämpöenergiaa. Se voidaan toteuttaa eri tavoin, kuten poistoilmalämpöpumpulla tai lämmön siirtämisellä poistoilmasta tuloilmaan. Lämmön talteenottoa voidaan tehdä myös jätevedestä, mutta tällä sivulla keskitytään poistoilmaan.

Poistoilmalämpöpumppu

Poistoilmalämpöpumppu ottaa lämmitysenergian talon poistoilmanvaihdon kanavistosta. Poistoilmalämpöpumppu tarvitsee käyttöönsä siis vähintään poistoilmakanaviston, jolloin talteen otettu lämpö voidaan siirtää käyttöveteen tai vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Poistoilmalämpöpumppu ei sovellu ainoaksi lämmitysjärjestelmäksi, vaan se tarvitsee rinnalleen toisen lämmönlähteen, kuten maalämmön tai kaukolämmön.

Poistoilmalämpöpumppu sopii kohteisiin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto, vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, ja lämpöpumppujärjestelmälle soveltuvat lämpötilatasot Lämmitysverkostossa. Kannattavuutta parantaa keskitetty ilmanvaihto ja isot ilmamäärät.

Lämmön talteenotto

Mikäli poistoilman lämpöä siirretään ainoastaan tuloilmaan on kyseessä lämmön talteenotto, eikä pumppua tällöin tarvita.