Maalämpö

Maalämpö

Maalämpö on usein energia- ja kustannustehokas ratkaisu suurempienkin asuinkiinteistöjen lämmitykseen ja myös jäähdytykseen ja se onkin kasvattanut suosiotaan taloyhtiöiden keskuudessa vuosi vuodelta.

Kaikille taloyhtiöille maalämpö ei kuitenkaan sovellu, ja aivan ensimmäisenä edellytyksenä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä eli vesikiertoiset patterit tai vesikiertoinen lattialämmitys. Yleisimpiä esteitä maalämmölle ovat taloyhtiön sijainti pohjavesialueella, maanalaiset rakenteet tontin alla tai liian ahdas tontti riittävän maalämpökaivomäärän mahduttamiseksi. Nämä yleisimmät esteet ovat samalla juuri niitä tärkeimpiä selvitettäviä asioita, kun taloyhtiö haluaa lähteä alustavasti pohtimaan maalämpöön siirtymistä.

Ensimmäinen vaihe on selvittää soveltuuko tontti maalämmölle. Osakkaat kannattaa ottaa mukaan keskusteluun jo alkuvaiheessa. Keskustelut on hyvä aloittaa jo maalämpöhanketta pohdiskeltaessa, koska aktiivisen taloyhtiöviestinnän on todettu auttavan maalämpöhankkeen toteutumisessa.

Kaikkien osakkaiden on tärkeää ymmärtää, että maalämpöremontti maksaa itsensä takaisin. Usein osakkaita ja asukkaita huolettaa maalämpöhankkeen vaikutus pihaalueisiin ja puutarhaan. Maalämpö ei kuitenkaan vaikuta juurikaan pihan käyttöön muuten, kuin maalämpökaivojen poraamisen ja putkiasennusten aikana. Maalämpöhanke voi olla oiva tilaisuus kehittää piha-alueita.

Jos maalämpö vaikuttaa taloyhtiöllesi mahdolliselta, on tässä vaiheessa hyvä palkata asiantuntijayritys kartoittamaan maalämmön toteuttamista tarkemmin.
Maalämpölaitteille on esimerkiksi löydettävä riittävät tilat. Lisäksi asiantuntija selvittää, onko tontilla tai sen lähialueilla tilaa maalämpökaivojen toteuttamiselle sekä sopivatko kallioperä ja maaperä energiakaivojen poraamiselle. Tyypillisesti kerrostaloissa energiakaivot ovat noin 250-350 m syvyisiä ja niitä tarvitaan useampi riippuen rakennuksen lämmönkulutuksesta ja muista lämmönlähteistä, kuten poistoilman hukkalämmön hyödyntämisestä.

Maalämmön toteutuksen yksi esimerkkiprosessi on esitetty alla olevassa kaaviossa. Ohessa myös kuvia maalämpökaivoista, putkista, sekä pihasta kun kaivojen paikat on peitetty.