Hankkeissa käytettävä teknologia

Energiaremontti voidaan toteuttaa eri teknologioilla ja niiden yhdistelmillä. Useimmin käytettyjä ovat energiatehokkuusparannukset, maalämpö, poistoilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumppu, aurinkosähkö ja aurinkolämpö.

Kussakin talossa ja tontissa on erityispiirteitä, jotka rajaavat siihen soveltuvia teknologioita. Valtaosassa energiaremontteja yhdistetään useampia kuin yhtä ratkaisua, koska teknologiat täydentävät toisiaan. Useampi yhdistelmä voi myös osoittautua yhtä kilpailukykyiseksi ja hankesuunnittelun tehtävänä onkin löytää toimiva kokonaisuus juuri kyseiseen kohteeseen.

Aurinkolämpö

Aurinkolämpö

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö

IVLP

IVLP

Aurinkosähkö

Lämmön talteenotto

IVLP

Maalämpö

IVLP

Rakenteelliset muutokset

Aurinkolämpö

Älykäs lämmityksenohjaus

IVLP

Muut toimenpiteet