Energiahankkeet

Tietoa taloyhtiöiden energiaremonttien tueksi

Energiaremontilla tarkoitetaan remonttia, jonka avulla parannetaan asumisen energiatehokkuutta ja/tai rakennuksessa otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa. Yleensä energiaremontti on yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä.

Asumisen lämmityskustannuksiin ja hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa parantamalla rakennuksen energiatehokkuutta. Kun rakennus on energiatehokas, se kuluttaa vähemmän energiaa ja näin syntyy vähemmän päästöjä. Usein myös asumiskustannukset pienenevät, kun lämmityskulut laskevat.

Aurinkolämpö
Aurinkolämpö

Aurinkolämpö on päästötön ja uusiutuva lämmön lähde. Keskeisenä haasteena Suomessa on talven lämmityskausi, jolloin aurinkolämmön määrä on minimaalinen. 

Aurinkosähkö
Aurinkosähkö

Taloyhtiön sähkön kokonaiskulutus koostuu taloyhtiön kiinteistösähköstä sekä asuntojen kuluttamasta sähköstä. Jokaisella asunnolla on oma sähkömittari ja sähkösopimus.

Älykäs lämmityksenohjaus
Ilma-vesilämpöpumppu

Ilma-vesilämpöpumppu (IVLP) hyödyntää lämmitykseen ulkoilman lämpöä. Se ottaa lämmitysenergian ulkoilmasta ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään.

Maalämpö
Maalämpö

Maalämpö on usein energia- ja kustannustehokas ratkaisu suurempienkin asuinkiinteistöjen lämmitykseen ja myös jäähdytykseen.

Älykäs lämmityksenohjaus
Älykäs lämmityksenohjaus

Älykäs lämmityksen ohjaus parantaa energiatehokkuutta ja asumismukavuutta ylläpitämällä tasaista sisälämpötilaa.

Muut toimenpiteet
Muut ratkaisut

Täydentävät toimenpiteet sisältävät pienempiä toimia, joiden avulla voidaan saavuttaa kuitenkin merkittävää energiansäästöä.

Mukana