Muut toimenpiteet

Muut toimenpiteet
Kuva: Jussi Rekiaho

Täydentävät toimenpiteet sisältävät pienempiä toimia, joiden avulla voidaan saavuttaa kuitenkin merkittävää energiansäästöä. Tällaisia toimia on esimerkiksi veden säästöön liittyvät toimet sekä valaistukseen kohdistuvat toimet.

Reaaliaikainen mittaus on eräs täydentävä toimenpide. Sen avulla voidaan tehostaa veden-, sähkön-, ja lämmönkäyttöä sekä havaita mahdolliset vuodot.
Valaistuksen älykkäällä ohjauksella voidaan saavuttaa tilannekohtaisesti miellyttävä valaistuksen taso sekä säästää energiaa. Myös kotona/poissa ohjauksella voidaan säästää energiaa ja parantaa turvallisuutta.

Yleisiä toimenpiteitä, joilla energiansäästöä voidaan saavuttaa on: yleisten tilojen lämpötilojen säätö, saunavuorojen keskittäminen, pihan ja yleisten tilojen lamppujen vaihtaminen LED-valoihin, lämpöä heijastavien kalvojen asentaminen pattereiden taakse, sekä asukkaiden kannustaminen energian säästöön.

Myös Astetta alemmas -kampanjan sivuilta löytyy lisävinkkejä täydentäviin toimenpiteisiin: https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit/taloyhtio