Älykäs lämmityksenohjaus

Älykäs lämmityksenohjaus
Kuvat: Jussi Rekiaro

Älykäs lämmityksen ohjaus parantaa energiatehokkuutta ja asumismukavuutta ylläpitämällä tasaista sisälämpötilaa. Melko pienillä investoinneilla voidaan saavuttaa useiden prosenttien säästöt energiankulutukseen ja parantaa asumisolosuhteita, kun lämpötilat saadaan pidettyä tasaisempina. Älykäs lämmityksen ohjaus koostuu sekä ulkolämpötilan seurannasta että asuntojen sisäilman seurannasta. Sen avulla voidaan myös vähentää lämmityksen tarvetta kulutushuippujen aikana. Tyypillisesti vanhemmissa taloyhtiöissä lämmön ohjaus tapahtuu pelkästään ulkolämpötilaa seuraamalla, tämä ei kuitenkaan kerro totuutta sisälämpötiloista, sillä esimerkiksi tuulinen tai tyyni sää vaikuttavat eri tavoin sisälämpötilaan.

Tekniikoita on hieman erilaisia, mutta kaikkia yhdistää se, että lämpötilaa ohjataan todellisen sisälämpötilatiedon perusteella, eikä perinteisellä ulkolämpötilamittauksella.
Yksi vaihtoehto on lämmityksen keskitetty ohjaaminen muutaman sisälämpötilamittauksen perusteella. Toinen vaihtoehto on, että kaikkiin asuntoihin asennetaan digitaaliset älytermostaatit. Ne mahdollistavat tarkemman lämpötilojen säädön asunnoissa, jolloin energiansäästön lisäksi myös asumismukavuus paranee.
Älykäs lämmityksen ohjaus mahdollistaa myös sähkön ja lämmön kulutusjoustoon osallistumisen.