Lehtiojantie

Lahdentalojen palvelutalossa asennettiin jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä maalämmön lisälähteeksi.

Kohde oli osana CANEMURE-hanketta:
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/hiilineutraalin-rakentamisen-kehityskeskus/energiaremontti-suunnitteilla-oikeilla-ratkaisuilla-selvaa-saastoa/

Featured Image

Osoite: Lehtiojantie 2, 15240 Lahti

Talotyyppi: Kerrostalo

Rakennusvuosi: 2014

Asuntojen lukumäärä: 190

Kerrosten lukumäärä: 5

Remontin tiedot

Toteutusvuosi: 2020

Kokonaisenergian kulutus : Lämpö: 291MWh/vuosi; sähkö: 1538,4MWh/v

Kokonaisenergian kulutus remonttien jälkeen: Lämpö: 184,5MWh/vuosi; sähkö: 1474,8MWh/v

Kokonaisenergian muutos prosentteina: Lämpö: -37%; Sähkö: -4%

Käytetyt energiaratkaisut:

-Lämmön talteenotto
-Muu

Muu, mikä: Uusittu maalämpöpumput

Arvioitu takaisinmaksuaika vuosissa: 16,9 vuotta

Suunnitellut toimenpiteet: Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä lisälämmönlähteeksi maalämpöjärjestelmälle, maalämpöpumppujen uusiminen

Säästöt : 9164€/vuosi (toteutunut); 12 288€/vuosi (laskennallinen)

Investointi: 207 950€

Ilmastovaikutukset: Vähennys 47,7t CO2 -päästöjä/ vuosi

Toteuttaja: Nastolan LVI-ala Oy, Ecopal Oy

Kokemuksia:

Energiaa saadaan talteen lämmitetystä käyttövedestä, joka muuten päätyisi jäteveden mukana viemäriverkostoon.