Kuitian kartano

Paraisten kaupungin Lemlahdensaaren pohjoisosassa sijaitseva Kuitian (Qvidja gård) kivilinna on vanhin Suomessa säilynyt kartano. Sen rakentamisen pani alulle valtaneuvos Joachim Fleming oletettavasti 1480-luvulla. Kuitian kartanolinnan rakennuskanta ja puistomainen ympäristö muodostavat rikkaan ja ajallisesti syvän kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden. Kuitia on edelleen toimiva maatila, jolla on lihakarjaa ja hevosia. Kuitian kartanolinna on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka keskeiset rakennukset ovat asemakaavassa suojeltuja. Kartanoalueella on noin 40 rakennusta, joista kolme on asuinkäytössä. Näiden lisäksi on erilaisia konehalleja, toimistorakennuksia ja tutkimustiloja. Kartanon 1860-luvulla rakennettu navetta sijaitsee kartanon talouspihalla.

Featured Image

Osoite: Kuitiantie 336, 21630, Parainen

Talotyyppi: Kerrostalo

Aiempi lämmitysmuoto: Talokohtainen öljylämmitys

Remontin tiedot

Toteutusvuosi: 2017, 2023

Kokonaisenergian kulutus : n/a

Käytetyt energiaratkaisut:

-Aurinkosähkö
-Lisäeristäminen
-Muu

Muu, mikä: hakelämpölaitos, biokaasulaitos, puukaasulaitos, biometanointilaitos, CHP-yksikkö

Suunnitellut toimenpiteet: Kartanon rakennuksiin on toteutettu eri bioenergiaratkaisuja sekä aurinkosähköpaneelien asennus. Aurinkosähköntuotanto edustaa vakiintunutta tekniikkaa, mutta bioenergian osalta käytössä on hyvinkin kokeellisia ratkaisuja. Tilan bioenergiaan perustuvaan energiantuotantokokonaisuuteen kuuluu neljä osaa, joiden valinnassa on vaikuttanut vahvasti myös tilan tulevaisuuden liiketoiminnan kehittäminen. Peruskokonaisuus koostuu seuraavista osista: hakelämpölaitos, biokaasulaitos, puukaasulaitos ja biometanointilaitos. Kaikki ovat valmistuneet vuonna 2017. Tuotettu lämpö jaetaan rakennuksiin tilan sisäisen lämpöverkon välityksellä. Tilalla on CHP-yksikkö (Combined Heat and Power), jossa puukaasuttimella tuotettua synteesikaasua polttamalla voidaan tuottaa lämpöä ja sähköä. Navetan katolle on asennettu aurinkopaneelit vuonna 2023. Aurinkopaneelit ovat asennettu samaan kaltevuuteen katon kanssa ja kehykset ovat tilattu vesikatteen kanssa saman sävyiseksi maalattuna. Kohteessa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota paloturvallisuuteen, minkä vuoksi aurinkosähköjärjestelmässä on käytetty mikroinvertteriä, joka mahdollistaa matalan jännitteen hyödyntämisen.

Kokemuksia:

Historiallisessa kohteessa on tavoiteltu yksinkertaisia ratkaisuja, jotka toimivat pitkälle tulevaisuuteen. Joidenkin suunnittelijoiden kanssa tämä on vaatinut enemmän työtä ja uuden oppimista. Toteutukseen on kuitenkin löydetty hyvät tekijät.

Tilan omistajan mukaan bioenergiaratkaisut ovat olleet ennen kaikkea kokeilua ja kehittämistä. Tämän kaltaisissa innovatiivisissa hankkeissa on varauduttava myös epäonnistumisiin ja kustannusarvion nousuun. Omistajan mukaan aurinkopaneelit ovat olleet helppo ja varmatoiminen ratkaisu.