Hyyrylän torppa

Tuusulan Työväenyhdistys osti kirvesmies Ferninand Liljan torpan Koskenmäeltä Tuusulanjoen rantatörmältä vuonna 1903. Pienestä mökistä on useiden vaiheiden jälkeen kasvanut Hyrylän Torppa, joka toimii nykyisin vilkkaana yhdistys- ja juhlatalona. Kohteeseen on asennettu useampi ilmalämpöpumppu sekä yksi ilmavesilämpöpumppu. Peruslämpö tulee ilmasta veteen -järjestelmästä, joka toimii vesikiertoisten pattereiden kautta kuten öljylämmityskin. Öljylämmitys on säilytetty varalämpölähteenä.

Featured Image

Osoite: Koskelantie 4, 04300 ,Tuusula

Talotyyppi: Kerrostalo

Rakennusvuosi: 1903

Rakennusten määrä: 1

Aiempi lämmitysmuoto: Öljylämmitys (edelleen varalämpölähde ja käyttöveden lämmitys)

Remontin tiedot

Toteutusvuosi: 2018, 2021, 2022

Kokonaisenergian kulutus : n/a

Käytetyt energiaratkaisut:

-IVLP

Suunnitellut toimenpiteet: Hyrylän Torpan lämmitysjärjestelmää uusittiin asentamalla vuonna 2018 kaksi suuritehoista lämpöpumppua, vuonna 2021 ilmavesilämpöpumppu ja vuonna 2022 ilmalämpöpumppu. Lämpöpumppujen asentamiseen ei vaadittu lupia. Ennen asennusta ratkaisuista keskusteltiin energia-asiantuntijan ja Kotiseutuliiton neuvonta-arkkitehdin kanssa ja etsittiin sisä- ja ulkoyksiköille teknisesti ja ulkonäöllisesti sopivimmat paikat. Asennustöissä käytettiin asiantuntevaa, hyväksi tiedettyä yritystä ja työn toteutusta valvoi rakennusinsinööri. Lämmityskulujen arvioidaan olevan nyt noin 40 % aiemmasta ja öljyn käyttö on puolittunut. Öljyä kuluu kuitenkin edelleen yllättävän paljon käyttöveden lämmitykseen, minkä vuoksi siinäkin halutaan siirtyä tulevaisuudessa ilmavesilämpöpumppuun.

Kokemuksia:

Uusi lämmitysjärjestelmä on koettu toimivaksi. Lämpövuotoja on havaittu erityisesti ravintolan yläpohjassa ja sitä on tarkoitus lisäeristää tulevaisuudessa. Kunta on myöntänyt kohteelle peruskorjausavustusta ja energiakorjauksiin saatiin vuonna 2023 25 000 euron avustus Kotiseutuliitolta. Avustuksen hakeminen ja yhteis-työ Kotiseutuliiton kanssa sujui hyvin. Rahoitusta korjauksiin on saatu myös Euroopan Unionin maaseuturahastosta, mutta EU-rahoituksen hakuun liittyvä paperityö on koettu kohtuuttoman suureksi vapaaehtoistyöntekijöille. Tärkein syy lämmitysjärjestelmän muutokseen oli öljyn ja sähkön hintojen nousu. Suurin osa seurantalon ylläpitokustannuksista muodostuu lämmityskuluista, minkä vuoksi niiden pienentäminen on keskeinen osa rakennuksen ylläpitoa.